FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गोलन्जोर गाउँपलिकाको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संसोधन) २०७४ ७८-७९ 05/24/2022 - 14:02 PDF icon 5_2_5_Karyabidhi_स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि तेस्रो संसोधन २०७४ (1).pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको नगर विकास समिति संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविध २०७८ ७८-७९ 05/24/2022 - 14:01 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको नगर विकास समिति संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविध २०७८.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (प्रथम संसोधन) ७८-७९ 05/24/2022 - 14:00 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, प्रथम संसोधन.pdf
गोलन्जोरगाउँपालिकाको बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्वन्धी कार्यसञचालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:59 PDF icon गोलन्जोरगाउँपालिकाको बालअधिकार संरक्षण कार्यविधि२०७८.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनकार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:58 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनकार्यविधि, २०७८.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:57 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:57 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको गर्भबती महिलाहरुको लागि घरमा झण्डा र हातमा अण्डा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:56 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको गर्भबती महिलाहरुको लागि अण्डा झण्डा निर्देशिका २०७७.pdf
गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति गठन क्रियाकलाय संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:54 PDF icon गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति गठन क्रियाकलाय संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको यूवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनकार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:53 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको यूवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनकार्यविधि, २०७७.pdf

Pages