FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को श्रावण देखि फाल्गुण मसान्त सम्म आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ८०-८१ 04/09/2024 - 15:08 PDF icon CCF_000187.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को चौमासिक विवरण (श्रावण देखि कार्तिक सम्मको) फाँटवारी ८०-८१ 11/23/2023 - 16:38 PDF icon Document 66.pdf
फिल्ड भिजिट रिपोर्ट फारम ८०-८१ 11/19/2023 - 19:37 PDF icon फिल्ड रिपोर्ट.pdf
नमुना फारमहरु ८०-८१ 07/20/2023 - 12:26 PDF icon सम्पति विवरण फारम.pdf, PDF icon करार कर्मचारी, PDF icon स्थायी कर्मचारी
सम्पर्क विवरण ७९/८० 05/28/2023 - 15:18
आ.व. २०७८/०७९ को अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन ७९/८० 05/14/2023 - 13:07 PDF icon महालेखा परिक्षण.pdf
कर्मचारी विदा फारम । ७९/८० 05/02/2023 - 13:40 PDF icon bida ko faram.pdf
दोस्रो त्रैमासिक फाँटवारी पठाईएको वारे । ७९/८० 01/31/2023 - 14:30 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक फाँटवारी.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिका वार्षिक गाउँपालिका विकास योजना २०७९/०८० ७९/८० 12/13/2022 - 16:29 PDF icon Golanjar_Barsik Bikash Yojana 2079_80_No Dar rate.pdf
मर्मत आदेश फारम ७९/८० 11/30/2022 - 13:12 PDF icon मर्मत आवेदन फारम.PDF

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री