FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दोस्रो त्रैमासिक फाँटवारी पठाईएको वारे । ७९/८० 01/31/2023 - 14:30 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक फाँटवारी.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिका वार्षिक गाउँपालिका विकास योजना २०७९/०८० ७९/८० 12/13/2022 - 16:29 PDF icon Golanjar_Barsik Bikash Yojana 2079_80_No Dar rate.pdf
मर्मत आदेश फारम ७९/८० 11/30/2022 - 13:12 PDF icon मर्मत आवेदन फारम.PDF
गोलन्जोर गाउँपालिका कर्मचारी विवरण ७९/८० 09/13/2022 - 17:08 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिका कर्मचारी विवरण.pdf
गाउँपालिकाको स्थायी लेखा नम्वर प्यान ७९/८० 09/13/2022 - 16:33 PDF icon Document 355.pdf
नागरिक वडा पत्र २०७९/०८० ७९/८० 08/17/2022 - 16:07 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको नंया केन्द्रको वडापत्र २०७९.pdf, PDF icon गोलन्जोर सवै वडाको वडापत्र अन्तिम २०७९.pdf
आ.व.२०७९/०८० को स्थानीय ज्याला दर रेट । ७९/८० 08/17/2022 - 16:06 PDF icon 079-080 Rate Civil Golanjor final.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार सहायक पदको पाठ्यक्रम ७८-७९ 07/09/2022 - 17:52
वार्षिक फाटवारी को विवरण ७८-७९ 06/27/2022 - 18:13 PDF icon document06272022.pdf
गाउँपालिका बिषयगत शाखा क्रमचारी विवरण । ७८-७९ 06/23/2022 - 12:35 PDF icon कर्मचारी.pdf

Pages