FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
केहि महत्वपुर्ण म.ले.प.फारम नं हरु । ७७/७८ 10/12/2020 - 16:46 PDF icon भुक्तानी कारोवारको सिफारिस पत्र (म.ले.प.फा.नं २०२).pdf, PDF icon गोश्वारा भौचर (म.ले.प.फा.नं २०३).pdf, PDF icon भुक्तानी आदेश (म.ले.प.फा.नं २०४).pdf, PDF icon भ्रमण आदेश (म.ले.प.फा.नं २२३).pdf, PDF icon दैनिक तथा भ्रमण खर्चको विल (म.ले.प.फा.नं २२४).pdf, PDF icon रसिद नियन्त्रण खाता (म.ले.प.फा.नं ९०४).pdf, PDF icon सवारी सादन र मेसिन प्रयोगको लगवुक (म.ले.प.फा.नं ९०५).pdf, PDF icon परिवारको देनिक भत्ता सम्वन्धी अभिलेख (म.ले.प.फा.नं ९०६).pdf, PDF icon भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीको भ्रमण अभिलेख खाता (म.ले.प.फा.नं ९०८).pdf, PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन ढाँचा (म.ले.प.फा.नं ९०९).pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकामा हाल सम्म जारि भएका कानुनहरुको विवरण । ७७/७८ 09/14/2020 - 15:49
गाउँपालिका प्राविधिक शाखा संगठनात्मक संरचना । ७७/७८ 08/28/2020 - 13:11
वार्षिक प्रगति पुस्तक २०७५ ७६/७७ 05/05/2020 - 16:44 PDF icon Barsik pragati pratibedan.pdf
गाउँपालिका पार्श्व चित्र ७६/७७ 05/05/2020 - 16:29 PDF icon village profile.pdf
गाउँपालिका प्रोफाइल । ७६/७७ 08/06/2019 - 16:44
समीक्षा प्रतिवेदन ७४/७५ 05/13/2018 - 16:31 PDF icon समीक्षा प्रतिवेदन प्रथम.pdf, PDF icon समीक्षा प्रतिवेदन दोस्रो.pdf
गोलन्जाेर गाउँपालिकाकाे बार्षिक याेजना २०७४ ७४/७५ 04/03/2018 - 15:22 PDF icon Golanjor yearly plan 2074.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको स्थानिय दर रेट २०७४ ७४/७५ 04/03/2018 - 15:13 PDF icon Local Rate of Golonjor,Sindhuli, 074,075.pdf