FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा सूचिकृत गरिएका दलित जातीय अनुसूचीको विवरण ७८-७९ 01/31/2022 - 11:52 PDF icon Anusuchi News 2074.pdf
स्थानीय तहको आ.व. २०७७/७८ प्रगती समीक्षा फाराम . ७८-७९ 12/23/2021 - 12:55 PDF icon mofaga.pdf
हेलो सेवा लगत फर्म्याट ७८-७९ 10/04/2021 - 10:33 PDF icon स्वास्थ्य कभर.pdf, PDF icon हेलो सेवा लगत फर्म्याट.pdf
गत आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक तथा यस चा.लु.आ.व.२०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक समिक्षा र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम तथा कोभिड १९ अस्पताल उद्‌घाटन समारोह कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन तथा निर्णय माईन्युट । ७७/७८ 01/12/2021 - 14:17 PDF icon new2.pdf, PDF icon new1.pdf
वार्षिक योजना किताव २०७५/०७६ ७५/७६ 12/28/2020 - 10:28 PDF icon योजना किताव २०७५-०७६.pdf
केहि महत्वपुर्ण म.ले.प.फारम नं हरु । ७७/७८ 10/12/2020 - 16:46 PDF icon गोश्वारा भौचर (म.ले.प.फा.नं २०३).pdf, PDF icon दैनिक तथा भ्रमण खर्चको विल (म.ले.प.फा.नं २२४).pdf, PDF icon परिवारको देनिक भत्ता सम्वन्धी अभिलेख (म.ले.प.फा.नं ९०६).pdf, PDF icon भुक्तानी आदेश (म.ले.प.फा.नं २०४).pdf, PDF icon भुक्तानी कारोवारको सिफारिस पत्र (म.ले.प.फा.नं २०२).pdf, PDF icon भ्रमण आदेश (म.ले.प.फा.नं २२३).pdf, PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन ढाँचा (म.ले.प.फा.नं ९०९).pdf, PDF icon भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीको भ्रमण अभिलेख खाता (म.ले.प.फा.नं ९०८).pdf, PDF icon मर्मत आदेश .pdf, PDF icon रसिद नियन्त्रण खाता (म.ले.प.फा.नं ९०४).pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकामा हाल सम्म जारि भएका कानुनहरुको विवरण । ७७/७८ 09/14/2020 - 15:49
गाउँपालिका प्राविधिक शाखा संगठनात्मक संरचना । ७७/७८ 08/28/2020 - 13:11
वार्षिक प्रगति पुस्तक २०७५ ७६/७७ 05/05/2020 - 16:44 PDF icon Barsik pragati pratibedan.pdf
गाउँपालिका पार्श्व चित्र ७६/७७ 05/05/2020 - 16:29 PDF icon village profile.pdf

Pages