FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गोलन्जोर गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:24 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाो कर्मचारी प्रोत्साहन सम्वन्धी मापदण्ड.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको सुरक्षा सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:23 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको सुरक्षा सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको कान्जीहाउँस संचालन तथा व्यवस्थापनकार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:21 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाो कान्जी हाउस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको आपत्कालिन तथा जोखिममा रहेका वालवालिकाकालागि आकस्मिक कोष (संञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:21 PDF icon गोलन्जोर गाउँपलिकाको वालवालिकाहरुको आपतकालिन निर्देशिका २०७६.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको क्षेत्रगत अनुदान वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:19 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाो क्षेत्रगत अनुदान वितरण समवन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरणकार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:18 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिको आपाङ्ग सम्वन्धी परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७६ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:17 PDF icon गोलन्जोर गाउँपलिकाको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७६.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:15 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाो विनियोजन ऐन २०७५.pdf
गोलन्जोर गा पाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:14 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७४ (प्रथम संसोधन) ७५/७६ 05/24/2022 - 13:13 PDF icon 2_1_1_shikchya ain 2075 samsodhan.pdf

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री