FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गोलन्जोर गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापनकार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:48 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको एकिकृत कर व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धीकार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:48 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको करारमा प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:46 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गटन सम्वन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको न्यायिक समिति गठन सम्वन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:45 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको न्यायिक समिति गठन सम्वन्धी कार्यविधी २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको ठेकेदार सम्वन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:45 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको ठेकदारी सम्वन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:43 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:43 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको एफ एम रेडियो सञ्चवालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:41 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:40 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्धन ऐन २०७४.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:39 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री