FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गत आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक तथा यस चा.लु.आ.व.२०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक समिक्षा र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम तथा कोभिड १९ अस्पताल उद्‌घाटन समारोह कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन तथा निर्णय माईन्युट । ७७/७८ 01/12/2021 - 14:17 PDF icon new2.pdf, PDF icon new1.pdf
वार्षिक योजना किताव २०७५/०७६ ७५/७६ 12/28/2020 - 10:28 PDF icon योजना किताव २०७५-०७६.pdf
केहि महत्वपुर्ण म.ले.प.फारम नं हरु । ७७/७८ 10/12/2020 - 16:46 PDF icon गोश्वारा भौचर (म.ले.प.फा.नं २०३).pdf, PDF icon परिवारको देनिक भत्ता सम्वन्धी अभिलेख (म.ले.प.फा.नं ९०६).pdf, PDF icon भुक्तानी आदेश (म.ले.प.फा.नं २०४).pdf, PDF icon भुक्तानी कारोवारको सिफारिस पत्र (म.ले.प.फा.नं २०२).pdf, PDF icon भ्रमण आदेश (म.ले.प.फा.नं २२३).pdf, PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन ढाँचा (म.ले.प.फा.नं ९०९).pdf, PDF icon भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीको भ्रमण अभिलेख खाता (म.ले.प.फा.नं ९०८).pdf, PDF icon मर्मत आदेश .pdf, PDF icon रसिद नियन्त्रण खाता (म.ले.प.फा.नं ९०४).pdf, PDF icon भ्रमण बिल.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिकामा हाल सम्म जारि भएका कानुनहरुको विवरण । ७७/७८ 09/14/2020 - 15:49
गाउँपालिका प्राविधिक शाखा संगठनात्मक संरचना । ७७/७८ 08/28/2020 - 13:11
वार्षिक प्रगति पुस्तक २०७५ ७६/७७ 05/05/2020 - 16:44 PDF icon Barsik pragati pratibedan.pdf
गाउँपालिका पार्श्व चित्र ७६/७७ 05/05/2020 - 16:29 PDF icon village profile.pdf
गाउँपालिका प्रोफाइल । ७६/७७ 08/06/2019 - 16:44
समीक्षा प्रतिवेदन ७४/७५ 05/13/2018 - 16:31 PDF icon समीक्षा प्रतिवेदन प्रथम.pdf, PDF icon समीक्षा प्रतिवेदन दोस्रो.pdf
गोलन्जाेर गाउँपालिकाकाे बार्षिक याेजना २०७४ ७४/७५ 04/03/2018 - 15:22 PDF icon Golanjor yearly plan 2074.pdf

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री