FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाको स्थायी लेखा नम्वर प्यान ७९/८० 09/13/2022 - 16:33 PDF icon Document 355.pdf
नागरिक वडा पत्र २०७९/०८० ७९/८० 08/17/2022 - 16:07 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको नंया केन्द्रको वडापत्र २०७९.pdf, PDF icon गोलन्जोर सवै वडाको वडापत्र अन्तिम २०७९.pdf
आ.व.२०७९/०८० को स्थानीय ज्याला दर रेट । ७९/८० 08/17/2022 - 16:06 PDF icon 079-080 Rate Civil Golanjor final.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार सहायक पदको पाठ्यक्रम ७८-७९ 07/09/2022 - 17:52
वार्षिक फाटवारी को विवरण ७८-७९ 06/27/2022 - 18:13 PDF icon document06272022.pdf
गाउँपालिका बिषयगत शाखा क्रमचारी विवरण । ७८-७९ 06/23/2022 - 12:35 PDF icon कर्मचारी.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याङ्कन फारम ढाँचा । ७८-७९ 06/21/2022 - 14:08 PDF icon कर्मचारी कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण ७८-७९ 01/31/2022 - 11:52 PDF icon Sindhuli_Golanjor_1_2078_79_71990.pdf
स्थानीय तहको आ.व. २०७७/७८ प्रगती समीक्षा फाराम . ७८-७९ 12/23/2021 - 12:55 PDF icon mofaga.pdf
हेलो सेवा लगत फर्म्याट ७८-७९ 10/04/2021 - 10:33 PDF icon स्वास्थ्य कभर.pdf, PDF icon हेलो सेवा लगत फर्म्याट.pdf

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री