FAQs Complain Problems

सि.अ.हे.व

मिन बहादुर अछामी

Image: 
ईमेल: 
minachhami483@gmail.com
फोन: 
9844280483
Section: 
स्वास्थ्य शाखा

गोपाल बहादुर कार्की

Image: 
फोन: 
9844206265
Section: 
स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत भिमेश्वर स्वास्थ्य चौकी

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री