FAQs Complain Problems

सहायक स्तर पाँचौ

भिम बहादुर श्रेष्ठ

Image: 
ईमेल: 
sbhim93@gmail.com
फोन: 
9844403806
Section: 
प्रमुख (योजना तथा जिन्सी शाखा)

भिम बहादुर श्रेष्ठ

Image: 
ईमेल: 
sbhim93@gmail.com
फोन: 
9844403806
Section: 
वडा सचिव / ५ नं वडा कार्यालय

उषा अधिकारी

Image: 
ईमेल: 
ushaadh50@gmail.com
फोन: 
9861968609
Section: 
योजना तथा अनुगमन शाखा

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री