FAQs Complain Problems

७८-७९

नगद हस्तान्तरण कार्यविधि बमोजिम योग्य लाभग्राहीहरुको सूचि ।

दस्तावेज: 

मिति २०७८।१२।२८ गते बसेको गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयको बैठको निर्णयहरु

दस्तावेज: 

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री