FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायक पदमा पदपुर्ति गर्ने सूचना ! (आवश्यक पाठ्यक्रम दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रको ढाँचा समेत संलग्न)

आ.व २०७८/०७९ को सम्पति विवरण बुझाउने वारे । (अत्यन्त जरुरी )

लेखा परिक्षण सूचिमा समावेश हुनको लागी सूचना !

दस्तावेज: 

Pages