FAQs Complain Problems

तपाईलाइ गाउँपालिकाको कामकारबाहि कस्तो लाग्छ?

राम्रो
43% (3 votes)
नराम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
43% (3 votes)
सुधार आवश्यक
14% (1 vote)
Total votes: 7

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री