FAQs Complain Problems

७७/७८

अत्यावश्‍यक सेवा बाहेकको सम्पुर्ण सेवा प्रवाह बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ॥

कार्यालय संचालन हुने दिन तोकि सेवा प्रवाह गरिदिनु हुन सम्बन्धमा। गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली।

हाल भएका फलफुल नर्सरी क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सम्बन्धी माग आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना। साथै यस कार्यक्रम संग सम्बन्धित कार्यविधि यसै साथ संलग्‍न रहेको छ।

Pages