FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

गंगा देवी श्रेष्ठ

Image: 
फोन: 
9841934302
Section: 
उपाध्यक्षको सचिवालय

भिम बहादुर श्रेष्ठ

Image: 
ईमेल: 
sbhim93@gmail.com
फोन: 
9844403806
Section: 
प्रमुख (जिन्सी शाखा/स्टोर)

योगेन्द्र बहादुर पुर्वछाने

Image: 
ईमेल: 
yogendraido6@gmail.com
फोन: 
9844561095
Section: 
रोजगार सेवा केन्द्र

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री