Flash News

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/24/2019 - 18:02 PDF icon गोलन्जोर गा पा को विनियोजन ऐन ०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/24/2019 - 17:58 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६ ।।।।.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिककाो भबन निर्माण सम्बन्धि अाधारभुत मार्गदर्शन २०७४ ७४/७५ 10/30/2018 - 14:31 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकको भबन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत.pdf
शिक्षा एेन २०७४ ।। ७४/७५ 10/28/2018 - 15:30 PDF icon शिक्षा एेन गोलन्जोर Final.pdf
विनियोजन ऐन ७५/७६ 07/17/2018 - 14:05 PDF icon बिनियोजान ऐन .pdf
गोलन्जोर गाउँपालिका आर्थिक ऐन ७५/७६ 07/17/2018 - 14:03 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
बजेट वक्तव्य (आय व्याय ऐन) ७४/७५ 07/17/2018 - 13:57 PDF icon आय व्यय ऐन.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ॥॥ ७४/७५ 04/11/2018 - 20:46 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४॥॥॥ ७४/७५ 04/11/2018 - 20:44 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
न्यायिक समिति ७४/७५ 04/03/2018 - 15:07 PDF icon न्यायिक समिति.pdf

Pages